Biểu mẫu carbonless 3 liên – In đơn sắc đen – dán keo gáy

32,040 132,000 

Quy cách:

  • Hình thức in: In đơn sắc đen không nền.
  • Kích thước:  tuỳ chọn
  • Số mặt in:  1 mặt
  • Chất liệu: Carbonless
  • Số liên: 4 liên trắng – đỏ – xanh.
  • Số trang: 50 bộ/cuốn
  • Đóng số nhảy: tuỳ chọn
  • Thành phẩm: dán keo gáy.
  • Đơn vị tính: cuốn
Giá: 
SKU: BMCDSDG3S Category: