Biểu mẫu carbonless 2 liên – In màu không nền – Bấm kim

34,140 139,200 

Quy cách:

  • Hình thức in: In màu không nền
  • Kích thước:  tuỳ chọn
  • Số mặt in:  1 mặt
  • Chất liệu: Carbonless
  • Số liên: 2 liên trắng – đỏ.
  • Số trang: 50 bộ/cuốn
  • Đóng số nhảy: tuỳ chọn
  • Thành phẩm: Bấm kim.
  • Đơn vị tính: cuốn
Giá: 
SKU: BMCMC Category: