Đế lót ly

1,860 9,600 

Quy cách:

  • Hình thức in: In màu không nền
  • Kích thước:  9.0 x 9.0 (cm)
  • Số mặt in:  1 mặt
  • Chất liệu: Giấy Irory 300gsm
  • Kiểu thành phẩm: Tròn – bo góc
  • Đơn vị tính: Cái
Giá: 
SKU: DLLI3009H59W5 Category: